Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Piontkovski, Sergey; Kuzmenko, Ludmila V; Altukhov, Dennis (2011): Phytoplankton abundance during Professor Vodyanitskiy cruise PV4. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.757278, In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, I G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421

Always quote above citation when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Related to:
Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Coverage:
Median Latitude: 3.483333 * Median Longitude: 70.127767 * South-bound Latitude: 1.116700 * West-bound Longitude: 55.033300 * North-bound Latitude: 4.950000 * East-bound Longitude: 78.283300
Date/Time Start: 1978-06-20T05:40:00 * Date/Time End: 1978-08-27T15:00:00
Minimum DEPTH, water: m * Maximum DEPTH, water: 200 m
Event(s):
PV4_338-1 * Latitude: 1.116700 * Longitude: 55.033300 * Date/Time: 1978-06-20T05:40:00 * Location: Indian Ocean * Campaign: PV4 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Bottle, Niskin (NIS)
PV4_338-2 * Latitude: 1.116700 * Longitude: 55.033300 * Date/Time: 1978-06-20T14:00:00 * Location: Indian Ocean * Campaign: PV4 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Bottle, Niskin (NIS)
PV4_338-3 * Latitude: 1.116700 * Longitude: 55.033300 * Date/Time: 1978-06-20T20:00:00 * Location: Indian Ocean * Campaign: PV4 * Basis: Professor Vodyanitskiy * Device: Bottle, Niskin (NIS)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethodComment
1Event labelEvent
2Date/Time of eventDate/Time
3Latitude of eventLatitude
4Longitude of eventLongitude
5DEPTH, waterDepth watermGeocode
6Acanthoica acanthosA. acanthos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
7Acanthoica aculeataA. aculeata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
8Acanthoica ornataA. ornata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
9Acanthosolenia mediterraneaA. mediterranea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
10Acanthosolenia sp.Acanthosolenia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
11Amphidinium acutissimumA. acutissimum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
12Amphidinium sp.Amphidinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
13Amphisolenia bidentataA. bidentata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
14Asteromphalus sp.Asteromphalus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
15Bacteriastrum delicatulumB. delicatulum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
16Biddulphia sp.Biddulphia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
17Calcioconus vitreusC. vitreus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
18Calciosolenia graniiC. granii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
19Calciosolenia granii var. closteriumC. granii var. closterium#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
20Calciosolenia granii var. cylindrothecaC. granii var. cylindrotheca#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
21Calciosolenia murrayiC. murrayi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
22Calciosolenia siniosaC. siniosa#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
23Calyptrosphaera globosaC. globosa#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
24Calyptrosphaera insignisC. insignis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
25Calyptrosphaera oblongaC. oblonga#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
26Calyptrosphaera sp.Calyptrosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
27Cerataulina bergoniiC. bergonii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
28Ceratium buceros forma leptosomumC. buceros f leptosomum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
29Ceratium candelabrumC. candelabrum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
30Ceratium carrienseC. carriense#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
31Ceratium digitatumC. digitatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
32Ceratium furcaC. furca#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
33Ceratium fusus var. setaC. fusus var. seta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
34Ceratium hexacanthumC. hexacanthum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
35Ceratium karsteniiC. karstenii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
36Ceratium lineatumC. lineatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
37Ceratium longirostrumC. longirostrum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
38Ceratium macrocerosC. macroceros#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
39Ceratium massilienseC. massiliense#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
40Ceratium pentagonumC. pentagonum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
41Ceratium sp.Ceratium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
42Ceratium teresC. teres#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
43Ceratium trichocerosC. trichoceros#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
44Ceratium triposC. tripos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
45Ceratium vulturC. vultur#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
46Ceratocorys horridaC. horrida#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
47Ceratocorys sp.Ceratocorys sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
48Ceratolithus lyramultiformisC. lyramultiformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
49Chaetoceros affinisC. affinis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
50Chaetoceros atlanticusC. atlanticus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
51Chaetoceros atlanticus forma audaxC. atlanticus f audax#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
52Chaetoceros coarctatusC. coarctatus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
53Chaetoceros concavicornisC. concavicornis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
54Chaetoceros curvisetusC. curvisetus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
55Chaetoceros dichaetaC. dichaeta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
56Chaetoceros laevisC. laevis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
57Chaetoceros lorenzianusC. lorenzianus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
58Chaetoceros lorenzianus var. solitariusC. lorenzianus var. solitarius#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
59Chaetoceros pacificusC. pacificus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
60Chaetoceros pendulusC. pendulus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
61Chaetoceros peruvianusC. peruvianus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
62Chaetoceros simplexC. simplex#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
63Chaetoceros sp.Chaetoceros sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
64Chlorophyta sp.Chlorophyta sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
65Climacodium frauenfeldianumC. frauenfeldianum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
66Coccolithus fragilisC. fragilis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
67Coccolithus leptoporusC. leptoporus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
68Coccolithus pelagicusC. pelagicus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
69Coccolithus sibogaeC. sibogae#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
70Coccolithus sp.Coccolithus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
71Coccolithus wallichiiC. wallichii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
72Cochlodinium sp.Cochlodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
73Corisphaera sp.Corisphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
74Coscinodiscus sp.Coscinodiscus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
75Cribrosphaera ehrenbergiiC. ehrenbergii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
76Cyanophyta sp.Cyanophyta sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
77Cyclotella sp.Cyclotella sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
78Dactyliosolen mediterraneusD. mediterraneus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
79Deutschlandia anthosD. anthos#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
80Dictyocha fibulaD. fibula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
81Dictyocha sp.Dictyocha sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
82Dinophysis caudataD. caudata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
83Dinophysis quadratusD. quadratus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
84Diplopsalis lenticulaD. lenticula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
85Discosphaera thomsoniD. thomsoni#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
86Distephanus octonarius var. octonariusD. octonarius var. octonarius#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
87Distephanus speculumD. speculum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
88Emiliania huxleyiE. huxleyi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
89Flagellata sp.Flagellata sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
90Fragilariopsis oceanicaF. oceanica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
91Fragilariopsis sp.Fragilariopsis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
92Glenodinium paululumG. paululum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
93Glenodinium sp.Glenodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
94Gonyaulax polyedraG. polyedra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
95Gonyaulax sp.Gonyaulax sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
96Guinardia flaccidaG. flaccida#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
97Guinardia sp.Guinardia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
98Gymnodinium najadeumG. najadeum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
99Gymnodinium simplexG. simplex#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
100Gymnodinium sp.Gymnodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
101Gyrodinium adriaticumG. adriaticum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
102Gyrodinium fusiformeG. fusiforme#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
103Gyrodinium pingueG. pingue#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
104Gyrodinium sp.Gyrodinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
105Gyrosigma sp.Gyrosigma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
106Halopappus quadribrachiatusH. quadribrachiatus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
107Halopappus sp.Halopappus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
108Halopappus splendensH. splendens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
109Halopappus vahseliH. vahseli#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
110Hemiaulus hauckiiH. hauckii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
111Hemiaulus membranaceusH. membranaceus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
112Hemiaulus sinensisH. sinensis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
113Hillea fusiformisH. fusiformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
114Lauderia punctataL. punctata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
115Leptocylindrus danicusL. danicus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
116Meringosphaera mediterraneaM. mediterranea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
117Meringosphaera sp.Meringosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
118Michaelsarsia elegansM. elegans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
119Michaelsarsia splendensM. splendens#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
120Navicula membranaceaN. membranacea#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
121Navicula sp.Navicula sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
122Nitzschia delicatissimaN. delicatissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
123Nitzschia sp.Nitzschia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
124Nitzschia tenuirostrisN. tenuirostris#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
125Nostoc sp.Nostoc sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
126Olive-green sp.Olive-green sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
127Ophiaster hydroideusO. hydroideus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
128Ornithocercus sp.Ornithocercus sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
129Oscillatoria thiebautiiO. thiebautii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
130Oxytoxum caudatumO. caudatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
131Oxytoxum gladiolusO. gladiolus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
132Oxytoxum longumO. longum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
133Oxytoxum ovaleO. ovale#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
134Oxytoxum scolopaxO. scolopax#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
135Oxytoxum sp.Oxytoxum sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
136Oxytoxum tesselatumO. tesselatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
137Oxytoxum variabileO. variabile#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
138Oxytoxum virideO. viride#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
139Pennata sp.Pennata sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
140Peridinea sp.Peridinea sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
141Peridinium depressumP. depressum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
142Peridinium globulusP. globulus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
143Peridinium murrayiP. murrayi#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
144Peridinium sp.Peridinium sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
145Peridinium steiniiP. steinii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
146Peridinium trochoideumP. trochoideum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
147Phalacroma sp.Phalacroma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
148Planktoniella solP. sol#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
149Pleurosigma rigidumP. rigidum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
150Pleurosigma sp.Pleurosigma sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
151Podolampas palmipesP. palmipes#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
152Podolampas spiniferaP. spinifera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
153Pontosphaera echinoferaP. echinofera#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
154Pontosphaera haeckeliP. haeckeli#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
155Pontosphaera nigraP. nigra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
156Poropila dubiaP. dubia#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
157Prorocentrum compressumP. compressum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
158Prorocentrum cordatumP. cordatum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
159Prorocentrum dactylusP. dactylus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope - Species questionable)
160Prorocentrum micansP. micans#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
161Prorocentrum rostratumP. rostratum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
162Prorocentrum sp.Prorocentrum sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
163Prorocentrum sygmoideusP. sygmoideus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
164Pyrocystis fusiformisP. fusiformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
165Pyrocystis lunulaP. lunula#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
166Pyrocystis sp.Pyrocystis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
167Pyrophacus horologicumP. horologicum#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
168Rhabdosphaera clavigerR. claviger#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
169Rhabdosphaera hispidaR. hispida#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
170Rhabdosphaera longistylisR. longistylis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
171Rhizosolenia acuminataR. acuminata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
172Rhizosolenia alataR. alata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
173Rhizosolenia alata forma gracillimaR. alata f gracillima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
174Rhizosolenia alata forma indicaR. alata f indica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
175Rhizosolenia bergoniiR. bergonii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
176Rhizosolenia calcar-avisR. calcar-avis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
177Rhizosolenia cylindrusR. cylindrus#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
178Rhizosolenia fragilissimaR. fragilissima#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
179Rhizosolenia hebetataR. hebetata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
180Rhizosolenia hebetata forma semispinaR. hebetata f semispina#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
181Rhizosolenia imbricata var. shrubsoleiR. imbricata var. shrubsolei#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
182Rhizosolenia robustaR. robusta#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
183Rhizosolenia sp.Rhizosolenia sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
184Rhizosolenia stolterfothiiR. stolterfothii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
185Rhizosolenia styliformisR. styliformis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
186Synedra sp.Synedra sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
187Syracosphaera bifenestrataS. bifenestrata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
188Syracosphaera heimiiS. heimii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
189Syracosphaera prolongataS. prolongata#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
190Syracosphaera pulchraS. pulchra#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
191Syracosphaera sp.Syracosphaera sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
192Thalassionema nitzschioidesT. nitzschioides#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
193Thalassiosira eccentricaT. eccentrica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
194Thalassiosira sp.Thalassiosira sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
195Thalassiothrix frauenfeldiiT. frauenfeldii#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
196Thalassiothrix mediterranea var. pacificaT. mediterranea var. pacifica#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
197Thalassiothrix sp.Thalassiothrix sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
198Tropidoneis sp.Tropidoneis sp.#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
199Umbellosphaera irregularisU. irregularis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
200Zygosphaera debilisZ. debilis#/lKuzmenko, Ludmila VCounting, light microscope(Counting, light microscope)
Size:
14430 data points

Download Data

Download dataset as tab-delimited text (use the following character encoding: )

View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)